เลือกประกันชีวิตอย่างไร ให้เข้ากับวัยของเรา

เลือกประกันชีวิตอย่างไร ให้เข้ากับวัยของเรา

วัยทำงานตอนต้น (21-30 ปี)

ลักษณะของคนวัยนี้

  • เป็นวัยเริ่มทำงาน รายได้ไม่มาก
  • อายุยังน้อย สุขภาพแข็งแรง

แบบประกันสำหรับคนวัยนี้

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เป็นส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์ ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองชีวิต พร้อมกับการออมเงินโดยได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินคืน ซึ่งโดยปกติแล้วอัตราผลตอบแทนรายปีจะอยู่ในระดับกลางๆ คือ สูงกว่าเงินฝากทั่วไป และ ต่ำกว่าการลงทุนในตราสารต่างๆ แต่เมื่อนำปัจจัยเรื่องความคุ้มครองชีวิตมารวมด้วยแล้ว ก็ถือได้ว่าคุ้มกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่นมาก ดังนั้น หากเริ่มทำตั้งแต่อายุยังน้อย ก็จะสามารถมีเงินเก็บก้อนโตตั้งแต่อายุยังน้อยได้ไม่ยากค่ะ

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 

ประกันที่มีกำหนดให้ชำระเบี้ยประกันอย่างชัดเจน แต่มีระยะเวลาคุ้มครองยาวนาน ส่วนใหญ่กรมธรรม์ประเภทนี้ มักครอบคลุมถึงอายุ 90 95 หรือ 99 ปี และจะได้รับเงินประกันบางส่วนคืนหากยังมีชีวิตอยู่ถึงตามที่กรมธรรม์กำหนด ทั้งนี้ เบี้ยประกันชีวิตตลอดชีพมีอัตราที่ค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะหากเริ่มทำตั้งแต่อายุยังน้อยเบี้ยประกันถูกกว่า เนื่องจากเป็นวัยที่มีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพต่ำกว่า ประกันแบบตลอดชีพจึงเหมาะกับคนเริ่มต้นวัยทำงาน ที่ยังไม่รายได้ไม่สูงนัก 

วัยกลางคน (31-45 ปี)

ลักษณะของคนวัยนี้

  • เป็นวัยกำลังสร้างฐานะ เริ่มมีทรัพย์สิน เช่น บ้าน,รถ
  • มีภาระเพิ่มขึ้นทั้งเรื่องการทำงานและครอบครัว
  • เหมาะกับประกันที่เน้นการคุ้มครอง สร้างความมั่งคั่ง และสร้างมรดกให้คนข้างหลัง

แบบประกันสำหรับคนวัยนี้

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

ประกันประเภทนี้ระยะเวลาคุ้มครองยาวนาน และจะได้เงินประกันบางส่วนคืนหากยังมีชีวิตอยู่ถึงตามที่กรมธรรม์กำหนด โดยส่วนใหญ่จะกำหนดระยะเวลาคุ้มครองสิ้นสุดที่ 90, 95 หรือ 99 ปี และเบี้ยประกันชีวิตตลอดชีพค่อนข้างต่ำ เหมาะสำหรับหัวหน้าครอบครัวที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงในการจากไปโดยกะทันหัน เพื่อส่งต่อจำนวนเอาประกันเป็นมรดกให้คนข้างหลังต่อไป

ประกันชีวิตควบการลงทุน

ประกันชีวิตควบการลงทุน โดย Unit Linked มาจากคำว่า Unit Linked Insurance Policy (ULIP) คือ การประกันชีวิตที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งไม่มีการรับประกันมูลค่ากรมธรรม์ เนื่องจากมูลค่ากรมธรรม์ขึ้นอยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจสูงขึ้นหรือต่ำลงตามผลประกอบการของกองทุนรวม ดังนั้นการลงทุนในประกันประเภทนี้ความเสี่ยงจะค่อนข้างสูง แต่มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงเช่นกัน

วัยใกล้เกษียณ (46-60 ปี)

ลักษณะของคนวัยนี้

  • ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ภาระเลี้ยงดูครอบครัวจะค่อยๆลดลง เนื่องจากลูกเริ่มโตขึ้น เริ่มมีความสามารถในการหาเงินเองได้
  • เป็นช่วงอายุที่ควรจะวางแผนการเงินสำหรับในวัยหลังเกษียณ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีเงินใช้เพียงพอในชีวิตบั้นปลายแบบไม่เดือดร้อนผู้อื่น

แบบประกันสำหรับคนวัยนี้

ประกันชีวิตแบบบํานาญ

เป็นการประกันชีวิตที่ ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นรายได้สำหรับเลี้ยงชีพให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยจ่ายเป็นงวดๆ สม่ำเสมอภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยจะเริ่มให้เงินบำนาญเมื่อผู้เอาประกันภัยไม่ได้ประกอบอาชีพได้ตามปกติเพราะความชรา ประกันแบบนี้เหมาะกับช่วงวัยทำงานตอนปลายจึงถึงเกษียณ รวมไปถึงวัยอื่นๆ ที่ต้องการวางแผนชีวิตและการเงินหลังเกษียณ 

แหล่งอ้างอิง:

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/876455

https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/how-to-choose-insurance-plan.html

lifeinsurecompanion.com เป็นเว็บไซต์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น