เซฟวิ่ง ซูเปอร์โฟร์ 10/4

 • ชำระเบี้ยสั้น 4ปี คุ้มครอง 10ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 • ผลประโยชน์รวมสูง 440% รับผลประโยชน์รวมตลอดอายุสัญญาสูงถึง 440% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับเงินคืนทุกปี รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปีตั้งแต่สิ้นปีที่ 1-10
 • รับเงินก้อนโต4เท่า รับเงินคืน 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีที่ครบสัญญา

หมายเหตุ

 • อายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 วัน- 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันขึ้นต่ำ 50,000 บาท (เบี้ยเท่าทุน)
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ (ภายใต้ระเบียบและข้อกำหนดของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ)
 • การแถลงสุขภาพหรือการรับรองการตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบการรับประกันของบริษัท
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

คำเตือน

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การรับประกันของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิต

 

แนะนำตัวแทน

วนิดา กิจรุ่งเรืองกุล (หลิว)

เลขที่ใบอนุญาต : 6201034522

ตำแหน่ง : ผู้จัดการภาค (DM)

คุณวุฒิ : MDRT 2022-2024 | TNQA 2564-2565

เบอร์ติดต่อ 065-924-4564
Line : @lifeinsurecomp
คลิก! สอบถามข้อมูลทาง line@ได้เลยค่ะ

lifeinsurecompanion.com เป็นเว็บไซต์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น