อาคเนย์ ชิล ชัวร์ 20/10

หมายเหตุ

  • อายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 วัน – 65 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 15,000 บาท (เบี้ยประกัน 14,250บาท)
  • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
  • กรณีเคยถูกปฏิเสธการรับประกัน ถูกเลื่อนการรับประกัน ถูกเพิ่มเบี้ยพิเศษจากบริษัทฯ หรือ บริษัทอื่น กรมธรรม์จะไม่อนุมัติโดยทันที โดยบริษัทฯจะพิจารณารับประกันเป็นรายกรณี
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  • รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 

แนะนำตัวแทน

วนิดา กิจรุ่งเรืองกุล (หลิว)

เลขที่ใบอนุญาต : 6201034522

ตำแหน่ง : ผู้จัดการภาค (DM)

คุณวุฒิ : MDRT 2022-2024 | TNQA 2564-2565

เบอร์ติดต่อ 065-924-4564
Line : @lifeinsurecomp
คลิก! สอบถามข้อมูลทาง line@ได้เลยค่ะ

lifeinsurecompanion.com เป็นเว็บไซต์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น