สมัครตัวแทน

สนใจร่วมงานมาเป็นทีมเดียวกับเรา เพื่อสร้างรายได้และรับผลตอบแทนสูง โดยมีผู้สอนงานและให้คำปรึกษาอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน 

 
 
 

สมัครตัวแทนประกันชีวิต และผู้บริหาร

ชาย-หญิง อายุ 25-45 ปี

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติที่ดี
 • สุจริต รักงานบริการ
 • จัดสรรเวลาเรียน และพัฒนาตัวเอง
 • ไม่เคยเป็นบุคลล้มละลาย
 • มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เรื่องประกันชีวิต ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิการณาเป็นพิเศษ*

รับการสนับสนุนการตลาด และรายได้ที่ยอดเยี่ยม

มีระบบสนับสนุนที่ดี

 • ทำงานช่วยเหลือกันเป็นทีม
 • มีฐานลูกค้าให้ตาม
 • มีบูธงาน Event
 • มีการสอนทำการตลาด
 • การฝึกอบรม
 • ได้รับโปรโมทสู่ผู้บริหาร

รายได้ไม่จำกัด 

 • คอมมิชชั่น เดือนละ 2 ครั้ง
 • จ่ายโบนัส ทุกเดือน
 • โบนัสรายปี
 • โบนัสความยั่งยืนและต่ออายุ
 • ค่าบริหารทีมงานตามตำแหน่ง

สวัสดิการเพิ่มเติม

 • รักษาพยาบาล และประกันชีวิต
 • รางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • งานมอบรางวัล งานเลี้ยง คุณวุฒิ
 • รางวัลพิเศษอื่นๆ
 

เอกสารสมัครตัวแทน

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงไทย 1 ชุด
 • ผู้ค้ำประกัน : สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด พร้อมสำเนาสลิปเงินเดือน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)

 

แนะนำตัวแทน

วนิดา กิจรุ่งเรืองกุล (หลิว)

เลขที่ใบอนุญาต : 6201034522

ตำแหน่ง : ผู้จัดการภาค (DM)

คุณวุฒิ : MDRT 2022-2024 | TNQA 2564-2565

เบอร์ติดต่อ 065-924-4564
Line : @lifeinsurecomp
คลิก! สอบถามข้อมูลทาง line@ได้เลยค่ะ

lifeinsurecompanion.com เป็นเว็บไซต์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น