ประวัติบริษัท

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัทประกันชีวิต ที่เคียงคู่ชีวิตคนไทยมายาวนานถึง 72 ปี ให้บริการประกันชีวิต และการบริการทางการเงินที่สนองตอบเป้าหมายหลักด้านการเงินได้ทุกช่วงชีวิตของคนไทยยุคใหม่อย่างครบวงจร มีกรมธรรม์หลากหลายทั้งด้านการออม การลงทุน การวางแผนการเงินเพื่อลดหย่อนภาษี การวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงแก่ชีวิตและครอบครัวที่คุณรัก รวมทั้งการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพโดยให้คำปรึกษาด้วยความเชี่ยวชาญ จริงใจ และใกล้ชิด มีสาขาให้บริการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 54 สาขา เมื่อยามเจ็บป่วยเรายังมีโรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายให้บริการรักษาลูกค้าได้กว่า 240 แห่งทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
 
 
 

 

กรมธรรม์หลากหลายครบทุกเป้าหมายทางการเงิน

อาคเนย์ประกันชีวิต มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและบริการทางการเงินที่หลากหลาย ตอบโจทย์ชีวิตสมัยใหม่ทุกช่วงวัย

  • ประกันชีวิตประเภทสามัญ เพื่อกองทุนการศึกษาบุตร, กองทุนมรดก, การสะสมทรัพย์, การวางแผนภาษี, เงินบำนาญ เกษียณอายุ
  • ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม เป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างหรือสมาชิกขององค์กรภาครัฐและเอกชน
  • ประกันชีวิตประเภทคุ้มครองสินเชื่อ  บ้านที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์อื่นๆ
  • สัญญาเพิ่มเติม สุขภาพ, อุบัติเหตุส่วนบุคคล, ค่ารักษาพยาบาลรายวัน, คุ้มครองการชำระเบี้ยประกันภัย, ทุพพลภาพและโรคร้ายแรง ฯลฯ
  • สัญญาตะกาฟุล

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เราจึงสามารถสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบกรมธรรม์  และการบริการ ซึ่งดีที่สุดที่จะมอบให้กับลูกค้าได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง

lifeinsurecompanion.com เป็นเว็บไซต์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น