ประกันสุขภาพอาคเนย์ Standard Health+

ประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่! คุ้มครองมากขึ้น ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพ

ประกันสุขภาพอาคเนย์มาตรฐานใหม่ ปี2564

 • ให้ความคุ้มครองที่มากขึ้น…ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพ ทั้งในเรื่องของรูปแบบการรักษา และการปลดล้อกข้อยกเว้นที่ไม่สมเหตุสมผลในอดีต!
 • เงื่อนไขการรับประกันและการเคลมที่ดีขึ้น…มั่นใจว่าจะไม่ถูกยกเลิกสัญญาระหว่างทาง เคลมเยอะก็ไม่เพิ่มเบี้ย!
 • เปรียบเทียบแผนประกันได้ง่ายขึ้น…ใช้มาตรฐานเดียวกันในทุกบริษัท ทำให้เปรียบเทียบผลประโยชน์ได้ง่าย!

ประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่! คุ้มครองมากขึ้น ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพ

อาคเนย์ Standard Health+

 • คุ้มครองค่ารักษาต่อครั้งสูงสุด 1,259500 บาท ในความคุ้มครองจากแผน 4
 • เบิกได้หมดทั้งแบบนอนและไม่นอน รพ. เจ็บป่วยเล็กน้อยจนถึงการผ่าตัดเล็กใหญ่ คุ้มครองค่าใช้จ่ายทั้งค่าห้อง ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัดทั้งแบบนอนและไม่นอน รพ.
 • ค่าห้องสูงสุด 5,000 บาทต่อวัน ในความคุ้มครองจากแผน 4
 • ครอบคลุมการรักษาตัวต่อเนื่อง ทั้งก่อนและภายหลังจากการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน คุ้มครองค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกภายใน30วัน
 • คุ้มครองผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ ภายใน 24ชม. หลังการเกิดเหตุ
 • คุ้มครองค่าผ่าตัดแบบเหมาจ่าย สูงสุด 110,000บาทต่อครั้ง

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เมื่อซื้อกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ชำระเบี้ยประกันเป็นรายปีเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันต้องแถลงคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันตามความจริง
 • อัตราเบี้ยประกันเพิ่ม-ลด ตามอายุ
 • รับประกันโดยบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันแรก ของวันที่สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพมีผลบังคับ
 • การเจ็บป่วยต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน เนื้องอก, ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่ายที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาทำประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • โปรดศึกษาข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์

 

แนะนำตัวแทน

วนิดา กิจรุ่งเรืองกุล (หลิว)

เลขที่ใบอนุญาต : 6201034522

ตำแหน่ง : ผู้จัดการภาค (DM)

คุณวุฒิ : MDRT 2022-2024 | TNQA 2564-2565

เบอร์ติดต่อ 065-924-4564
Line : @lifeinsurecomp
คลิก! สอบถามข้อมูลทาง line@ได้เลยค่ะ

lifeinsurecompanion.com เป็นเว็บไซต์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น