ซิลเวอร์ เซฟวิ่ง 10/2

 • รับเงินจ่ายคืนทุกปี ปีที่ = 1.5% ปีที่ 2-10 = 3% ของทุนประกัน
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 • ไม่ต้องตรวจ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ รับประกันตั้งแต่อายุ 30 วัน ถึง 80 ปี
 • ผลประโยชน์รวม 229% รับผลประโยชน์รวมตลอดอายุสัญญาสูงถึง 229% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ

 • อายุรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 วัน – 80 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันขึ้นต่ำ 100,000 บาท (เบี้ยเท่าทุน)
 • ชำระเบี้ยแบบรายปีเท่านั้น
 • ไม่ ต้องแถลงคำถามสุขภาพ
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ ตามเงื่อนไขของบริษัท
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 

แนะนำตัวแทน

วนิดา กิจรุ่งเรืองกุล (หลิว)

เลขที่ใบอนุญาต : 6201034522

ตำแหน่ง : ผู้จัดการภาค (DM)

คุณวุฒิ : MDRT 2022-2024 | TNQA 2564-2565

เบอร์ติดต่อ 065-924-4564
Line : @lifeinsurecomp
คลิก! สอบถามข้อมูลทาง line@ได้เลยค่ะ

lifeinsurecompanion.com เป็นเว็บไซต์ของตัวแทนประกันชีวิต บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ สำหรับรายละเอียดและสาระสำคัญต้องยึดถึอตามเอกสารของบริษัท และข้อมูลตามกรมธรรม์เท่านั้น